Intrastat

I Update 61 er der nu kommet intrastat fil til Danmarks Statistik. Denne mulighed ligger inde i lager modulet under statistik. Her kan man også komprimere alle linjer med samme intrastat varekode, land og transaktionsart, til én linje, da det vil fylde mindre, og blive accepteret af Danmarks Statistik.

Intrastat varekode og EU-land tilføjes inde i Lager på varebilledet. Hvis man så går ind, og opretter eller redigerer en vare, er der en sektion der hedder EU-salg, der skal indeholde intrastat varekode og EU-land.

F7 – Vis bilag

Vi har nu fået implementeret F7-tasten til at vise fysisk bilag og faktura.

Posteringer på bilag

I ”posteringer på bilag” kan man nu rette teksten på et bogført bilag.

Vis beregnede salgspriser på styklister

Inde på styklistelinjerne kan man nu få beregnet salgspris 1, 2 og 3 ud fra de indgående vares tilsvarende salgspriser 1, 2 og 3. Priserne udregnes, og vises i en dialogboks, hvor man kan rette priserne, trykke opdater, så opdateres styklistens salgspriser.

Efterberegn kostpris tager hensyn til styklister

Hvis man færdigmelder en stykliste, og de indgående varer efterberegnes, vil færdigvaren også blive genberegnet. Det gælder kun nye færdigmeldinger, da vi først nu gemmer et spor på hvilke lagertransaktioner, der indgår i færdigvaren.

Valgfri opsætning af cc på e-mail

Man kan nu i e-mail opsætningen slå fra, om man selv kommer med som cc på e-mails.

Prislister arver fra prislister

Når prislister arver fra en anden prisliste, går Uniconta efter at finde det bedste match i alle nedarvninger. Det kan man nu slå fra, så kun første match anvendes.

Balance har ny formel

I vores saldobalancegenerator er der kommet en metode til at lægge to kolonner sammen. Så nu kan man simulere årets resultat ved i kolonne 1, at vise år til dato, og i kolonne 2 budget for resten af året. Kolonne 3 kan så lægge de to kolonner sammen.

Kolonne der kun indeholder primo-poster

Vælger man i saldobalance at afgrænse på regnskabsåret første dag (fra start til start), så er det kun primo-posterne, der medtages. De øvrige poster på denne årets første dag udelades.

Debitor- og kreditorsaldolister kan nu vælge valuta

Vælger man en valuta i saldolisterne, så vil opgørelsen være i denne valuta, og kun transaktioner med denne valuta, vil blive udskrevet. Er valuta sat til Blank, vil alle blive vist. Vælges firmavalutaen, så er det kun de debitorer/kreditorer, der kører i firmavalutaen, som udskrives.

Vis adressen i Google Maps

På alle skærmbilleder, hvor vi har en adresse, er der nu et ikon ved siden af postnummer. Trykker man på knappen, åbner browseren i Google Maps, og overfører adressen.

SUPPORT