GP Metal: De gør genbrug til god forretning

Uniconta hjælper med at bevare overblikket og i særdeleshed med at spare tid på alle de administrative opgave

Nok er genbrug moderne, men det blev ikke opfundet i går. Det er GP Metal A/S et bevis på. I 70 år og med 4 generationer ved roret har genvindingsvirksomheden i Glostrup opkøbt metal og andre affaldsprodukter, sorteret det og videresolgt det til fx omsmeltning på stålvalseværker. For nylig valgte de at udskifte deres økonomisystem fra C5 til Uniconta – blandt andet fordi virksomhedens drift kræver en del specialtilpassede løsninger.

”Vi er en speciel branche, fordi vores leverandører samtidig er vores kunder. Men også, fordi vi ude på pladsen står med sorte fingre og købslår om prisen på en lastvogn med metalaffald, og inde på kontoret sidder i hvid skjorte og følger med i kurserne på metalbørsen i London,” forklarer produktionschef Tim Sørensen, hvis oldefar grundlagde virksomheden. ”Det er den menneskelige faktor, der afgør, om vi tjener penge eller ej. Hvor dygtige vi er til at vurdere og sortere forskellige kvaliteter af metal. Hvor kloge vi er vi at sælge på det rigtige tidspunkt. Og hvor gode vi er til at udnytte vores transportkapacitet fuldt ud, når vi sender en lastbil afsted til aftageren. Men det er effektive systemer, der giver os tid til at tænke os om.”

Overblik og integration

Uniconta hjælper med at bevare overblikket og i særdeleshed med at spare tid på alle de administrative opgaver, mener han. ”Vi sætter stor pris på, at det er brugervenligt og nemt arbejde med i dagligdagen til alle rutineopgaverne. Men først og fremmest er det muligheden for let at integrere andre løsninger og at tilpasse systemet til vores specielle behov, der afgjorde vores valg af Uniconta.”

For eksempel har GP Metals it-leverandør, DataComfort, udviklet en løsning, der sender data fra vejning af indleveret affald fra en virksomhedskunde direkte ind i Uniconta. Varevognen eller lastbilen kører direkte op på vægten, identiteten bliver fastslået ud fra nummerpladen, mens kvaliteten af lasten bliver vurderet manuelt. Når vejning og vurdering er klar, går det videre til Uniconta, hvor alt registreres på virksomhedens konto til dagens pris. Herfra sker betalingen så samlet en gang om måneden via Uniconta.

”Det er virkelig nemt og sparer meget tid i forhold til tidligere. Desværre er det lidt mere besværligt med de private kunder, hvor vi afregner kontant. Det ville være bedre at kunne bruge fx Mobilepay, men der er nogle udfordringer i forhold til de nuværende beløbsgrænser, som først skal løses,” siger Tim Sørensen. Uniconta er også i stand til at håndtere overordnede prisstrukturer eller individuelle aftaler med den enkelte kunde, hvis der er behov for det.

Rapportering og lovkrav

”Det er et lovkrav, at vi rapporterer til myndighederne, hvilke mængder og typer af affald, der passerer gennem virksomheden. Her har DataComfort udviklet et system, der ud fra de data, vi behandler i Uniconta, kan opgøre de mængder, vi omsætter. Her har det været en stor fordel, at Uniconta er meget åben for udvikling og tilpasning – både i form af egne løsninger og ved integration af andre systemer,” fortæller han. I Uniconta opererer GP Metal langt over 100 produktkategorier, og den enkelte kunde kan have forskellige prisstrukturer inden for hver produktkategori.

Alternativ lagerstyring

GP Metal benytter også Unicontas lagermodul, men nok på en lidt anden måde end de fleste. ”Vi køber jo ikke altid rene produkter, som vi kan registrere, men som oftest en blandet last af forskellige typer af metal og andet affald. Først når det er sorteret op, kan vi præcist sige, hvad vi har på lager. Derfor tager jeg hver måned – eller efter behov – en rundtur på pladsen, hvor jeg registrerer det aktuelle lager i Uniconta. Det gør det overskueligt, hvad jeg har at arbejde med,” siger Tim Sørensen og uddyber:

”Stiger kursen på kobber, vil jeg måske sælge, men jeg skal også sammensætte en vogn med andre produkter til aflevering, så transportøkonomien bliver optimal. Her får jeg hurtigt et overblik i lagersystemet. Jeg kan også se de gennemsnitlige mængder, der kommer ind i løbet af fx en måned. Det betyder, at jeg kan tage en ordre på en given mængde til en given pris, og så med afsæt i lageromsætningen beregne, hvornår jeg kan kalkulere med at kunne levere.”

Tim Sørensen, tms@gpmetal.dk, Mobil: 24662176

Er du nysgerrig på at høre mere om Uniconta, og hvordan netop det økonomisystem kan understøtte din virksomhed, så kontakt Christian Birkmann på cb@datacomfort.dk for en uforpligtende dialog og rådgivning.

Har du spørgsmål eller har du brug for god vejledning?

Se vores kalender og book gratis møde.

SUPPORT