Teknologi løser ingenting ​

Softwarebranchen er blevet bedre og bedre til at levere stabil software, men hvorfor opstår der så stadig udfordringer i mange IT-projekter, og hvordan kan man gøre noget ved det?

Det dilemma giver vores direktør Christian Birkmann lidt tanker og refleksioner i denne artikel. 

Traditionelt set har et skift af ERP- og økonomisystemer primært handlet om, at der har været behov for ny forbedret teknologi og funktionalitet, og det har været IT-afdelingen, der primær var ansvarlig for projektet for at have fokus på de tekniske aspekter. 

I de senere år har vi set en udvikling, hvor mange løsninger i højere grad bliver standardiserede og kvaliteten af softwaren er højnet, så det ikke længere kræver samme tekniske tilgang, når projektet skal planlægges og leveres. Softwareleverandørerne er i vores øjne blevet mere erfarne i at udvikle software, der nemt kan leveres og installeres, men alligevel er der mange projekter, der ikke leveres til tiden, til prisen eller i den forventede kvalitet.  

Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi i endnu højere grad sætter fokus på de menneskelige faktorer i projekterne, da det er her, vi ser potentialet til at undgå overskridelser i tidsplaner og fejl i de installerede løsninger. 

I DataComfort har vi gennem alle årene haft fokus på at bringe mennesket forrest i alle aspekter af vores ERP-projekter. For os er det meget vigtigt, at vi først afklarer ønsker og behov hos de mennesker, der skal arbejde med systemet, de data og rapporter, der skal ud af systemet og ikke mindst, hvilken værdi – eller optimering – virksomheden ønsker af det nye system. Derfor starter alle processer med personlig dialog med de involverede parter og workshops, hvor alle har mulighed for at komme med input til processen.  

Den proces sikrer, at vi har de optimale forudsætninger for at kunne designe en proces og tidsplan, som indeholder alle de elementer, kunden forventer, og hvor vi som leverandør og partner har adgang til de mennesker, viden og ressourcer, der skal til for at køre en strømlinet proces. Når der er styr på 90% af processen fra start, så er der også langt mere overskud og overblik til at kunne håndtere de ting, der altid opstår undervejs i processen. 

  

VI DELER GERNE UD AF VORES ERFARING – BOOK EN 1:1 INSPIRATIONSSAMTALE 

I DataComfort har vi arbejdet med processer som ovenstående i mere end 30 år og al den erfaring, vi har akkumuleret, deler vi gerne ud af. Står du foran et projekt – eller måske er du midt i ét – så er du altid velkommen til at booke en 1:1 inspirationssamtale, hvor vi kan inspirere dig til at sammensætte den optimale proces.   

VIL DU SKRIDTET VIDERE? 

Ønsker du at tage skridtet videre, så tilbyder vi at afholde en workshop for dig og dit team i, hvordan du kan løse dine arbejdsopgaver omkring økonomistyring bedst muligt. Desuden opnås kendskab til systemet, og du får konkret indsigt i, hvordan din hverdag vil se ud med et nyt økonomisystem.  

  

Vores succeskriterier til workshop:  

  • Deltagerne skal få nye indsigter om økonomistyring og overblik over processer.   
  • Deltagerne skal som gruppe nå en fælles forståelse.  
  • Deltagerne skal føle, at deres input har gjort en forskel.  

  

Sammen skaber vi et overblik over jeres processer og får identificeret de kritiske processer samt får indsigt i, hvilke processer I skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med ændringer, og hvor I vil kunne optimere bedst muligt.  

Efterfølgende trykprøves konkrete områder, der er identificeret som kritiske. Dette sker oftest vha. dialog og demonstration direkte i det nye system. Herudfra kan du nu samle det overblik, der er nødvendigt i forbindelse med en beslutning.  

Workshoppen kan afholdes både via onlinemøde og ved fysiske møder. Ved onlinemøder foreslår vi, at det deles op i flere sessioner.  

Det er vigtigt, at deltagerne tilsammen kender til alle de nuværende processer og beslutninger.  

  

For yderligere dialog omkring en workshop kan du kontakte Christian Birkmann på cb@datacomfort.dk eller ring til os på 70 200 142

SUPPORT