Konverteringsprogrammet en del af Uniconta

Konverteringsprogrammet er med Update 54 nu en del af Uniconta Windows. Når man opretter et selskab inde i Uniconta, får man nu mulighed for at vælge at oprette et nyt eller at oprette et ved en konvertering fra C5 eller e-conomic.
Konverteringsprogrammet kan også benyttes uden for Uniconta, som det har været hidtil.

Import af de indscannede bilag fra e-conomic

Har man konverteret fra e-conomic, kommer de indscannede bilag ikke med under konverteringen. Vi kan i nu efterfølgende hente disse indscannede bilag direkte via e-conomics Api, gemme dem som fysiske bilag i Uniconta, og vedhæfte dem de korrekte posteringer.

Sprog i rapportgeneratoren

Man kan nu bruge labels i rapportgeneratoren, så en faktura kan udskrives på kundes sprog. Når man opretter en faktura via wizarden, vil den nu indsætte labels i stedet for tekster. En label på f.eks. kontonummer indtastes som ”@Account”, da Labels starter med ”@”.

Synlige poster overføres til rapportgenerator

I en tidligere update har vi lavet det sådan, at de poster, som er listet i et skærmbillede, kan overføres til en rapport og printes. Hvis man laver et filter på kolonnerne, så er det nu ”de synlige poster”, som overføres.

Notat på finansposteringer

I kladden, afslutningsarket og inde på ”posteringer på bilag”, kan man nu tilføje et notat på et bilag. Dette har primært været et ønske fra revisorerne.

Dan betalingsfil direkte fra kladden

Man kan nu direkte fra kladden danne en betalingsfil uden om kreditorsystemet. Det kræver dog, at banken tillader, at man ikke har en kreditor, men blot et kontonummer eller en +71 kode. Man udfylder felterne med betalingsinformationerne på kladdelinjen, og posterer derefter direkte på omkostningskontoen og på banken.

Dan ordre/indkøb fra tilbud

Vi kan nu danne ordre og indkøb fra et tilbud. Derved bliver tilbuddet stående, mens det forsvinder, når man konverterer det til en ordre.

Prislister med fast dækningsbidrag

På en prislistelinje kan man nu indtaste en dækningsgrad, og sætte den til ”fast”. Herved vil salgsprisen bliver udregnet, ved at bruge gældende kostpris og så tillægge avancen, når man indtaster ordren.

Genberegn lagerbeholdning

Ændrer man i sine opsætninger på lageret, kan man genberegne alle lagerbeholdninger efter den nye opsætning, man har sat.

Separat adgang til lagerkladde

Lagerkladden har nu fået sin egen adgangsstyring i adgangssystemet.
Vær opmærksom på, at det måske kræver, at man skal tildele/fratage rettigheder til en eksisterende bruger.

Grafik i Pivot

Pivot tabellerne har nu fået grafik, så man kan vælge mellem 14 forskellige grafer.

Menu scroller

Der er nu kommet scroller, så man kan se alle punkter i lokalmenuerne.

Ændring i genvejstaster

  • Ctrl-F4 lukker nu alle skærmbilleder i Uniconta
  • F5 kopierer feltet oven over.

Andre nye features

  • Flere billeder har fået Synkroniser/Lås
  • Flere billeder har fået Notat og vedhæftningsikoner
  • Dobbeltklik på posteringer hopper til ”posteringer på bilag”
  • EAN tjek kan slås fra.

Problemer med layout på formbilleder

Vi har nu løst problemet med, at formbilleder ikke beholder sit layout efter en opdatering. Det glæder dog først fra den kommende Update, da problemet ligger i, at felterne er blevet gemt med et sekvensnummer, hvor de nu bliver gemt med et unikt id.

Har du spørgsmål så giv os et kald.

SUPPORT