Fakturalinjer har nu adgang til brugerdefinerede felter på lager

Rapportgeneratoren er opdateret i update 57, så Uniconta nu kan vise de brugerdefinerede felter fra lagerkartoteket på selve fakturalinjen.

Se lagerbeholdning i ordrelinjer

Man kan nu i bunden af skærmbilledet til ordrelinjerne, få vist sine lagerbeholdninger. Funktionen slås til i firma-menuen under ”Præferencer”.

Flere fysiske bilag på en transaktion

Vi har længe haft det sådan, at man kan samle flere fysiske bilag i en ”mappe”. Det er en ”mappe”, som oprettes inde i Uniconta, og altså ikke en mappe på din PC.

Nu har vi lavet en Wizard, som gør det lettere at oprette mapper, og flytte fysiske bilag ind i mappen. En mappe kan senere redigeres, og fysiske bilag kan tilføjes eller fjernes. Når man senere vælger ”Vis fysisk bilag”, vil Uniconta vise det første bilag i mappen, og så vil der være to pile til at bladre mellem bilagene i mappen.

Maske for FIK betalings-Id på kreditor stamdata

For yderligere at optimere på brugervenligheden af registrering af kreditorfakturaer og kreditorbetalinger, har vi indført muligheden for angive en ’maske’ til kreditors FIK betalings-Id. 665544000nnnn +86964201.
Uniconta vil automatisk indsætte det fakturanummer, der er angivet på fakturaposten, samt tilføje checkciffer, hvor n’erne er angivet.

SDC tilføjet som Kreditor betalingsformat

Vi kan nu danne betalingsfiler til de banker, der er tilknyttet bankcentralen SDC. Det betyder, at vi nu kan danne betalingsfiler til mere end 70 pengeinstitutter i Danmark.

Betalingsfiler direkte fra bogføringskladden

Funktionen er udvidet til at kunne håndtere alle betalingsformater inklusiv det nyeste format til SDC. Denne funktion kan ikke bruges til udenlandske betalinger, da de udenlandske betalinger kræver kreditoroplysninger som navn og adresse.

En kreditor-betaling peger nu på det fysiske bilag fra fakturaen

Når man registrerer en kreditor-betaling, og har angivet fakturanummer i fakturanummerfeltet i kassekladden, så vil referencen til det fysiske bilag blive hentet fra fakturaen, og blive gemt på betalingen. Dette kan slås fra i opsætningen af en kassekladde.

En debitor-betaling kan nu vise fakturaen

Når man registrerer en debitor-betaling, og har angivet fakturanummer i fakturanummerfeltet i kassekladden, så vil Uniconta nu vise fakturaen ved tryk på ”Vis fysisk bilag” på indbetalings-posteringen.

Valgfri tekst på print

Når man trykker printer-ikonet i topbaren, kommer der nu en tekstboks, hvor man kan indtaste en tekst, som man gerne vil have med ud på sin udskrift.

Uniconta kommer ud i den store verden

Vi ser at Uniconta tages i brug i Asien, Afrika og andre dele af verden. Vi har nu derfor tilføjet valutaer for alle lande. Vi vedligeholder dog ikke disse kurser automatisk, så det er op til kunderne, selv at gøre det.

Sammenlæg flere salgsordrer

Vi har fået et nyt skærmbillede, hvor man via filter kan finde en række ordrer frem. Man stiller sig så på den ordre, som man vil have de andre ordrer overført til, og trykker ”sammenlæg”. Funktionaliteten bag er reelt den, at vi kalder ”sammenlæg 2 ordrer” flere gange.

Styklisters kostpris kan nu sættes til summen af varelinjerne

Vi har fået et tjekmærke på styklister, så man kan vælge, om man vil have kostprisen til at være summen af varelinjerne. Det betyder dels at lagerkortet automatisk opdateres, når man redigerer sin stykliste, og dels at en færdigmelding altid vil bruge kostprisen fra varelinjerne.

Lagerkladde har nu fået Lagersted og Lokation som ”modkonto”

Man kan nu på en linje i lagerkladden flytte varer fra et lagersted til et andet.

Importer bankkontoudtog

Hvis der i teksten i et kontoudtog fra banken står ”fakt”, så vil Uniconta tjekke om der også er et nummer i teksten. Derefter prøver Uniconta at finde debitor via dette fakturanummer.
Indlæser vi en udgift, og vi kan finde en regel og slå finanskontoen op, så tager Uniconta nu også momskoden fra finanskontoen og tilføjer til bank- eller kladdelinjen.

Ændring i Plugin

Når et plugin kaldes, og vi overfører linjerne fra skærmen i kaldet, så overføres listen med ”de synlige linjer” nu. De ”synlige linjer” fremkommer ved at brugeren i overskriften til en kolonne laver en yderligere filtrering.

Andre nyheder

Opgradering af server center

Natten mellem torsdag den 29. juni og fredag den 30. juni opgraderer vores hostingleverandør deres servercenter.
Opgraderingen tager et par timer fra kl. 24.00.

Har du spørgsmål så giv os et kald.

SUPPORT