Afgrænsning på dimensioner er forbedret

I Update 64 kan du nu afgrænse på en liste af dimensioner, hvor man før kunne vælge en eller alle. Dette gælder i balancer og kontoudtog.

Godkende linje i kassekladden

Man kan nu sætte en kassekladde op til at bruge godkendelse. Så vil alle linjer have en ”godkendt” kolonne. Linjer vil så kun blive bogført, hvis de er godkendt.

Generer beløb på modkontoen i kladden

Det er kommet et nyt flueben på ”opsætning af kassekladde”. Så kan man vælge om en ny linje automatisk skal foreslå ubalancen i beløbskolonnen, således at linjen bringer kladden i 0.

Minus debet og minus kredit kan slås fra

Vi har hidtil kørt med, at man kan have debet og kredit stående med minus beløb. Det kan man nu slå fra i firmaoplysninger. Så vil et minus debet blive ændret til kredit og visa versa.

Autonummerering af debitor, kreditor, varer, projekter og egne tabeller

På grupperne kan man nu sætte en nummerserie op, som så vil generere et nummer på posten ved oprettelse, såfremt man ikke selv har påført et nummer.

Nummerserier har to formål

På nummerserie kan man nu bestemme, om den skal bruges til bilagsnumre eller til at generere nøgleværdier på poster. Bemærk at nummerserie nu har fået et længdefelt, så Uniconta kan foranstille 0’er samt påføre prefix.

Bogføring af omsætning i en kombination og debitorgrupper og varegrupper

Man kan nu opbygge en matrix, så omsætning og vareforbrug bogføres i et krydsprodukt af debitorgrupper og varegrupper. Opsætningen kan findes i lokalmenuen under debitorgrupper, kreditorgrupper og varegrupper.

Ændre kontonummer på en bogført postering

Ligesom man kan ændre en dimension på en bogført postering, er det nu udvidet til at man også kan ændre kontonummer.

Sammenlæg to dimensioner

Vi kan nu sammenlægge to dimensioner efter samme princip, som sammenlægning af to konti. Dette findes i lokalmenuen, hvor man sætter dimensioner op.

Styklister nu som samlelister

På en stykliste (ikke en produktionsstykliste) kan man nu slå fra, at selve hovedvaren også trækkes. Herved vil styklisten nu fungere som en samleliste.

Bankformater udbygget med Debet/Kredit kode

Nogle bankformater skriver ”D” og ”K” for henholdsvis debet og kredit, og så angives beløbet uden fortegn. Nu kan vi også læse denne type formater.

Genberegn kostpriser per lagersted/placering

Under firmaoplysninger kan man nu angive om genberegning skal kigge efter samme lagersted/placering. Herved vil man kunne lægge en vare på lager på et lagersted, og når den så sælges fra samme lagersted, får den også samme kostpris.

CRM: Debitorer og Emner i samme skærm

Nogle CRM-brugere har udtrykt ønske om, at emner ikke forsvinder, når man konverterer dem til debitorer. Det har vi nu ikke ændret på, da vi ikke mener, at data skal ligge dobbelt. Nu har vi i stedet lavet et skærmbillede, hvor vi viser data fra begge tabeller i samme liste.

Login-id på medarbejder kartoteket

Hvis man tilføjer medarbejders login-id på medarbejderkartoteket, vil vi kunne sætte medarbejder på ved oprettelse af salgs- og indkøbsordrer, da Uniconta nu kan genkende medarbejderen via login-id’et.

Reference mellem indkøb- og salgsordre

Vi gemmer nu referencen mellem indkøbs- og salgsordre, når man vælger at danne en ordre ud fra en anden ordre. Man kan også selv lave sammenknytningen, idet feltet står på ordrekortet.

Partner DLL til et bestemt firma

Nu kan man på et Partner DLL sætte op, at den kun skal gælde for et bestemt firma.

Uniconta på Microsoft App-Store

Uniconta kan nu downloades på Microsoft App-Store. Nye versioner vil automatisk blive uploadet på Microsoft App Store. Man kan enten søge på Uniconta eller man kan klikke her: https://www.microsoft.com/store/apps/9NSH80RGXX6R

Øvrige funktioner

SUPPORT