Nyheder: Version 91

Uniconta præsenterer sin seneste opdatering, version 91, som vil være tilgængelig fra søndag d. 10. september Denne opdatering bringer en række spændende og innovative funktioner med sig. 

For at understøtte disse nye funktioner har vi udarbejdet nedenstående tekst samt video, der beskriver de nye funktioner. Dette giver dig mulighed for at se og lære i dit eget tempo. 

Afspil video

Nyt system til afregning af moms

Uniconta har lavet et nyt system til afregning af moms, så nu gemmes alle data for momsafregningen. Når en afregning er gemt, kan den bogføres, og efterfølgende indrapporteres via et API fra Told- & Skat. Samtidig får man en kvittering tilbage for indrapporteret moms.

Nyt og sikkert system til afsendelse af e-mail fra Microsoft 365

Microsoft har udviklet et nyt system kaldet ”Microsoft Graph” – et nyt og sikkert system til afsendelse af e-mails fra Microsoft 365 – som intet har med grafik at gøre. Det er et system, som har nogle af de samme principper som ”Active directory”. Det betyder bla., at man kan sætte op hvilke applikationer, som har adgang til at sende e-mails fra ens egen Microsoft konto.

Uniconta er registreret hos Microsoft, som et af de systemer man kan vælge, der skal have lov til at sende. Derfor er det klart vores anbefaling, at alle der benytter Office 365, anvender denne email til at benytte dette system. Det skulle nemlig sikre, at emails ikke ender i spam eller bliver afvist. 

Du kan læse mere om Microsoft Graph her: Microsoft Graph overview – Microsoft Graph | Microsoft Learn

Når man sætter sin Microsoft 365 op til at benytte dette nye system, så vil man få tildelt et TenantId (Guid), og dette TenantId skal så indtastes i Uniconta’s e-mail opsætning under Firma/Vedligeholdelse/E-mail setup.

Benytter man Microsoft Graph, er der kommet en ny option ”sammenlæg PDF’er”. Så hvis e-mailen indeholder flere pdf’er, bliver de lagt sammen til en pdf, som så bliver sendt i e-mailen.

Modkonti 

har fået feltet ”faktura”

Hvis man på en betaling vil udligne flere fakturaer med et mindre beløb, end saldoen på fakturaerne, kan man nu gøre det på en enkelt linje. Man kan via ”modkonti” specificere beløb og fakturanummer, og herved deludligne flere fakturaer på en betaling. 

Kopier felter fra ordrelinjen til finanstransaktioner

Der er mange steder, hvor Uniconta kopierer brugerfeltet af samme navn mellem kartoteker. Nu kopieres også felter fra ordrelinjen og ordrehovedet til finansposteringerne. 

Valuta på finanskonto

Hvis kontoen er af typen ”bank”, og man har en valuta sat på kontoen, så akkumuleres saldoen i valuta. Nu vil typerne ”debitorsamlekonto” og ”kreditorsamlekonto” virke på samme måde, så saldoen i valuta akkumuleres.  

EU Salg uden moms

Rapport ’EU Salg uden moms’.  Der udskrives kun fakturalinjer, som har en momskode, hvor momsoperationen har fået markeret det nye felt EU salg uden moms. Dette har kun betydning for lande forskellige fra DK, da Uniconta for DK allerede tjekker for koderne s3, s4 og s7.
For andre europæiske lande vil det være nogle andre koder der er markeret. Uniconta står for opsætningen af momsoperationer. 

Aiia bankløsning

Ny status kolonne i bankafstemningen
Status angiver, om den enkelte bankkonto har en Aktiv forbindelse (grøn) til Aiia, eller om forbindelsen er Inaktiv (gul), og derfor skal fornyes. Trykkes der på ’Forbind til pengeinstitut’, hvor Status = Inaktiv, så vil dialog automatisk angive Funktion = Synkroniser. Synkroniser kan bruges til at opdatere den inaktive forbindelse til banken.

Husk at forny forbindelsen hver 3. måned
Husk at forbindelsen til Aiia skal fornyes hver 90. dag af sikkerhedsmæssige årsager, og for at bekræfte, at aftalen stadig er aktiv. I nogle situationer kan det være nødvendigt at forny aftalen tidligere end 90 dage. Det kan skyldes, at banken har lavet nogle ændringer.

Andre nyheder

 • Uniconta har udskiftet og opdateret alle ikoner fra png til svg format, så de nu står meget skarpere. Alle plugins vil virke, da en icon angivet med .png, vil blive ændret til .svg
 • I log af kartoteksændringer gemmes nøglen ved en sletning
 • Rapportgenerator har fået ”Uniconta-metoder”, som er forskellige brugbare funktioner:
  • Vis valutakurs
  • Skriv beløb som tekst
  • Opslag på et brugerdefineret kartotek (Det har man ikke kunne på server)
 • Brugermenuer kan nu tildeles en hurtigtast
 • Varenavnegrupper har fået ”arver fra”
 • E-mail setup kan kopieres fra et andet firma
 • Eksport af fysisk bilag kan gemmes i et filformat, som Uniconta kan importere. Det kan bla. bruges til manuel sammenlægning af to regnskaber
 • IP-begrænsning virker nu for OData. OData kan altså tilgås fra en IP-adresse, som er godkendt.
 • Tool tip over reference-felter er forbedret
 • Slet bekræftelse viser nøgle og navn
 • Man kan ændre datoen i ”Notater”
 • Man kan tilmelde sig Nemhandel under Firmaoplysninger
 • C5 import indlæser nu kontoopsætningen, hvor lager- og debitor-/kreditor-grupper er sat op som default.
 • Tast F7 i tilbud, som viser tilbuddet.
 • Midlertidig kurs i finanskladden. Nu kan man i finanskladden indtaste en valuta og en kurs, som vil blive brugt i kladden indtil den lukkes
 • Projekt Budget: Restbudget skærmbilledet er blevet udvidet med diverse filtre og mulighed for indtastning af nye budgetter. Restbudget åbnes fra Timeregistreringen.

Hvis du har brug for vejledning eller har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til os på 70 200 142 eller sende os en mail på support@datacomfort.dk

SUPPORT