Kunstig intelligens – et vigtigt element i fremtidens ERP succes

Kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI) på engelsk, er et buzz-word som vi ikke kan komme udenom når vi taler om fremtidens ERP systemer. Du får derfor en lille introduktion til emnet og vi vil i løbet af 2018 komme ind på flere konkrete løsninger til ERP systemer, der gør brug af netop denne teknologi.

For at sige det kort, handler det ikke om at computeren nu er blevet ”Intelligent”. Det handler om, at den er i stand til at tage højde for så mange parametre så hurtigt, at den kan opbygge en form for beslutningsgrundlag den løbende analyserer konsekvensen af. Dette bliver ikke det samme som den evaluering vi mennesker er i stand til, men grundet dens evne til at analysere store datamængder på splitsekunder og evne til at se tilbage på de beslutninger som den, eller et menneske, har taget tidligere, har den i flere og flere tilfælde mulighed for at tage en bedre beslutning end et menneske kan gøre.

Fundamentet er data

De seneste mange år er forretningssystemerne blevet mere strukturerede og den mængde data der opsamles er større. Dette giver mulighed for at maskinerne kommer med forslag til beslutninger eller endda tager beslutninger, der er bedre end dem, som vi selv er i stand til.

Bedre beslutninger i den forstand at de kan overskue større mængder af data på kortere tid. Et menneske vil i mange tilfælde kunne komme frem til samme beslutning(er) eller måske endnu bedre, men med en tidsfaktor, der vil være flere tusinde gange større (en faktor der sjældent er råd til).

Allerede i dag er flere ERP-systemer i stand til at komme med forslag til eks. hvilken konto der skal bogføres på. Eller systemet foreslår at købe varer til lager uden at have salgsordre, der har behov for varerne, bare for at spare fragten eller fordi den statistisk set ”ved” at der snart kommer en salgsordre. I begge tilfælde er der behov for store mængder data, da det er den “viden” som systemet bruger, til at kunne give et bud på, hvad der er den bedste beslutning.

Hvad nu, hvis man ikke har data?

Der er behov for store mængder data for at kunne få glæde af kunstig intelligens, så hvad hvis man ikke har store mængder data? Eks. hvis man er nystartet eller har oprettet et nyt varenummer uden historik?

Uanset om man er nystartet eller har været i branchen i mange år, er det en fordel at være flere der kommer med data til at “oplære” computerens intelligens. Dette sker eks. ved at man får scannet sine bilag ude af huset et sted, hvor der også behandles mange andre bilag og herved opbygger og får glæde af andres data og datamønstre.

Svaret på det naturlige spørgsmål: Er det ikke farligt at andre får adgang til mine data, er et stort nej. Kunstig intelligens baseres udelukkende på en oplæring af maskinen der behandler data. Det er en oplæring i at få den til at genkende mønstre og tage beslutninger på det grundlag – ikke at den har et arkiv af alt, hvad den har set til dato. Hvis man skulle sammenligne det med køen på motorvejen, så svarer det til, at jeg erfarer at bilen med nummerplade X accelerer hurtigt og bremser hurtigt mens bilen med nummerpladen Y tilsvarende accelerer langsomt og bremser langsom. Uden at huske nummerpladerne ved jeg, at biler der accelerer hurtigt i en motorvejs kø har stor sandsynlighed for at bremse hårdt. Et meget forsimplet eksempel.

Laver systemet så alt mit arbejde?

Det lyder som en fantastisk tanke, men det kommer ikke til at ske lige med det samme. Vi er dog overbeviste om, at over en kortere årrække, vil antallet af opgaver som computeren kan varetage stige. Nye projekter som dataanalyse og optimering bliver en større del af opgaverne computeren selv løser.

Intelligent automation eller forøget træfsikkerhed

Lige nu bruges kunstig intelligens i stor grad til at træffe bedre beslutninger. Dvs. at computeren kommer med beslutningsforslag som en bruger derefter har mulighed for at korrigere, ud fra den viden som den enkelte medarbejder har. Dette kan betragtes som første skridt på stigen, hvorimod beslutninger taget uden indblanding af medarbejdere er skridt to. Et skridt vi hidtil kun har set i meget begrænsede omfang når det gælder ERP-systemer.

Hvor er du på rejsen – og hvad skal du gøre for at komme videre

Grundlaget for at kunne begynde at anvende kunstig intelligens er data. Så første skridt er at få organiseret og opsamlet data. Dvs. samle så meget relevant data op som muligt. Opgaven her ligger således I at få udvalgt de data der skal opsamles. Noget kan opsamles af systemet andre data må opsamles af personer. Det der skal opsamles af personer, må man nødvendigvis lave en ROI-beregning på.

Nedenstående model fra www.softserveinc.com beskriver de ”trin” der er i rejsen mod den optimale anvendelse af kunstig intelligens i sine forretningsprocesser, og vi synes den giver en god overordnet vejledning til den rejse de fleste virksomheder står foran:

 

Har du spørgsmål så giv os et kald.

Tips og nyheder

Vi sender 3-6 gange om året tips og nyheder ud. Tilmeld dig her:


Eksempler på processer der forholdsvis let automatiseres eller delautomatiseres i dag:

Generelt skal du bruge tid på at tænke over, hvor du kan spare tid og tænke ud af boksen for at se mulighederne – nogle gange ligger de lige foran dig. Vi har i 2017 set flere eksempler på at computeren hjælper til at tage bedre beslutninger, og vi står altid klar til et uformelt møde, hvor vi kan rådgive om, hvordan I bedst udnytter mulighederne med kunstig intelligens.

SUPPORT