Nyheder i Uniconta

Uniconta udgiver ny version, version 90, på søndag d. 12/3 2023. Denne version indeholder nye spændende funktioner, der blandt andet sikrer alle Unicontabrugere, at I overholder den nye bogføringslov. 

Til denne version har vi lavet videoer, der forklarer de nye funktioner. Så du kan se dem, når det passer dig. Du kan også læse, om de nye funktioner nedenfor. 

Økonomi

Posteringer på Bilag. Ændre beløb

I skærmbilledet ”Posteringer på bilag” er der en meget populær ”rediger-menu”. Nu er der også kommet ”ændre beløb”. Der kan dog kun ændres beløb på posteringer, som har to posteringer.

Log over slettede finansposter

Det at man kan slette poster i åbne perioder har været til diskussion, siden vi lavede det. Brugerne elsker det, og kritikerne synes ikke om det. Vi har nu lavet et nyt kartotek, hvor de slettede poster gemmes. Herfra kan man så genetablere de slettede poster, ved at overføre dem til kladden, og bogføre dem igen.

Nyt felt på finansposteringerne – Oprindelse

Dette felt vil blive udfyldt, når Uniconta danner en automatisk postering. Feltet vil blive udfyldt med en tekst, som viser oprindelsen for posteringen. Det giver en rigtig god sporbarhed, idet man nu ikke kun har kontoen, men også hvor posteringerne stammer fra.

Finanskontoudtog

På finanskontoudtoget i Pdf’en er der nu et link bag ved ikonet ”Fysisk bilag”. Her kan man klikke på ikonet og få vist sit fysiske bilag direkte inde fra Pdf’en. Vi har allerede denne funktion i debitorkontoudtog.

Slet kassekladde

Man kan nu slette en brugt kassekladde. De bogførte kladder vil blive flyttet til den første kladde.

Fysisk bilag. Drag & Drop

I topbaren kan man tage et dokument fra sin PC og dragge hen på ”Drop-ikonet” lige ved siden af ”Favoritter”. Efter man har droppet dokumentet, er der nu kommet et ekstra ”Gem” i menuen, som både vil gemme dokumentet i Indbakken, og overføre det til en kassekladde.

Repræsentationsmoms

Den måde, som C5 beregner repræsentationsmoms på, er ved at have et felt ”Moms fritaget”. Det understøtter vi nu i Uniconta. Feltet står til 75% i C5. Herved oplever C5 brugere ikke at der er en øredifference i forhold til, hvordan Uniconta gør det ved at bruge 5,26 %. Den nye import af C5 vil nu importere ”Moms fritaget”.

Brugtmoms

Brugtmoms er en momsberegning, hvor man kun skal tillægge moms af fortjenesten. Det benyttes bl.a. ved salg af brugte biler, motorcykler og cykler. Man opretter en udgående moms, og sætter hak i feltet ”brugtmoms”. Momsgrundlaget vil nu blive beregnet som forskellen mellem kostværdien og salgsværdien. Men skal oprettet et varenummer til salget. Her kan man så enten sætte en kostpris på varekortet, eller indtaste den på ordrelinjen.

Eksport til Basis-regnskab

Den nye Bogføringslov foreskriver, at man skal kunne eksportere regnskabsdata. Det gøres under menuen ”Revisionsaktiviteter”. I den forbindelse har vi oprettet den nye ”Standardkontoplan”. Man skal så på sine konti i kontoplan henvise til en konto i ”standardkontoplanen”, og så vil Uniconta danne eksporten med standardkontoplanens kontonumre. Flere konti kan godt henvise til samme standardkonto, da saldi så vil blive aggregeret.

Antal i finans

Uniconta har et ”Antals-felt” i kassekladden, som gemmes på finansposten ved bogføring, og så kan man få det med ud i balancen. Det kræver, at man har slået denne funktion til. Så vil Uniconta tage ”antal” fra fakturalinjen, og føre med over i finans. Det gælder både fra salg og indkøb. Denne funktion bliver især brugt indenfor landbrugsvirksomheder i Danmark.

Bankkonti i udenlandsvaluta

Hvis en bankkonto er stemplet med en valutakode, vil feltet ”Saldo valuta” på kontoplanen nu være den ”rigtige” saldo i valuta. Før var det dagskursen ganget med saldoen i firmavalutaen. Benyttes denne konto som ”sporingskonto” i kassekladden, så vil den løbende saldo nu også være i valutaen fra kontoen.

Nye systemkonti til afgifter

Vi har nu 6 nye systemkonti til afgifter. Det er en del af den nye bogføringslov.

To systemkonti til manuel moms

Der er nu tilføjet to systemkonti: ”Manuelt Indgående moms” og ”Manuelt Udgående moms”. Saldoen på disse konti i en momsperiode, vil blive medtaget i momsrapporten.

Andre nyheder

 • Åbne poster indeholder nu ordrenummer
 • Finanskladde har nu feltet ”Medarbejder” som overføres til Projekt
 • Afslutningsarket har en ny parameter på opsætningen: ”undlad tomme konti”
 • Afslutningsarket har fået ”Antal”, hvis det er slået til
 • I Afslutningsarket kan man nu se ”fysisk bilag”
 • I oversigten over summer i afslutningsarket, kan man vise summen for en bestemt ”kode”
 • ”Dan primo poster” vil spørge om ”konto for overført resultat”, hvis den ikke er sat op
 • Opretter man et nyt regnskabsår, og startdato ligger inden for et halvår fra dags dato, så spørges der om man vil danne primo poster
 • Når regnskabsåret er mere end 2 år gammelt, så blokeres det automatisk
 • Man kan ikke udskifte PDF-en på et fysisk bilag, hvis perioden er lukket. Dette er et krav i den nye bogføringslov
 • Debitor/Kreditorkontonummer er tilføjet på Følgeseddels-linjer-kartoteket
 • Når Uniconta tjekker på kasserabat beløbet, så inkluderes nu også øredifference i tjekket
 • Hvis man i ”Balancer” indtaster en ”Til-dato”, som ligger før ”Fra-dato”, så vil feltet blive rødt
 • Navnefeltet i kontoplanen har nu en længde på 150 tegn
 • Man kan nu have op til 4 decimaler på moms-procenten.
 

AutoBanking

Aiia bankløsning

Aiia er en bankløsning, der skaber en forbindelse mellem banken og Uniconta.

Med Aiis bankløsningen kan Uniconta nu hente bankposteringer automatisk ind i bankafstemningen fra over 3.000 banker i hele Europa, herunder de fleste danske banker

Ny banklog

Der er kommet en ny banklog, hvor al kommunikation med bankerne gemmes. Her er det også muligt at se de kontoudtog, der modtages via Aiia, Bank Connect og Nordea.

Direct Debit

Der er kommet et nyt felt i fakturajournalen ’Direct Debit sendt’. Her bliver der indsat en dato på fakturaen, når der dannes/sendes filer via Direct Debit i.e. (Betalingsservice, Leverandørservice, SEPA Direct Debit og Claims).

Betalingsservice – udvidet logfunktion

Der indsættes nu en log-transaktion pr. faktura, der bliver opkrævet.

 

Debitor og Kreditor

Standardtekst på Debitor/Kreditor

Der er kommet en Fast-Tekst-Type på debitor-/kreditorkartoteket, som bliver foreslået, når man bogfører samt benytter fysiske bilag.

Nye felter på Debitor/Kreditor-posterne

Uniconta tager nu ”Reference” med over på posterne. Det er et frit felt som brugeren kan bruge, og det findes på ordren og i klassekladden. Desuden har den åbne post for ordrenummeret med, og herved kan man hente felter fra ordren via ”Andre feltet”. Det kan benyttes på kontoudtoget.

Afgifter – Ekskluderet

På en afgiftsgruppe kan man nu oprette en ”ekskluderet-liste” hvor man indsætter de debitorer, som er fritaget for at få pålagt afgiften fra gruppen.

 

Debitor og Ordre

Respitdage på kasserabat

I Debitor/Vedligeholdelse/Nummerserie, kan man nu sætte ”Respitdage” på kasserabat. Så vil Uniconta automatisk give kasserabatten til kunderne, hvis dato for kasserabat er overskredet, men ligge inden for respitdagene.

Rente & Rykker

Vi har forbedret ”Rente & Rykker” rigtig meget. Nu gemmer Uniconta ”sidste rykker kode” på posten, og når man så danner en ny rykker, får den automatisk ”næste rykker kode”. Den nye værdi vil først blive indsat i et nyt felt: ”Ny advarsel”, og den viser så, hvad den nye rykkerkode vil blive.

Samtidig virker det felt også således, at det kun er de poster med en værdi i ”Ny advarsel”, som vil blive rykket.

Vi har også lavet et log-kartotek over rykkere, hvor man kan genudskrive en rykker. I ”slå funktioner til/fra” er der desuden lavet en mulighed for at slå ”Rente & Rykker” fra, da der nu er en del menupunkter til rykker-loggen. Loggen opdateres når man enten trykker ”Send” eller ”Print”.

Leveringsadresse

Vores leveringsadresser på ordrer og fakturaer er udbygget med tre nye felter: Leverings-Person, -Telefon og -E-mail.

PDF-faktura

Når Uniconta første gang danner en faktura-pdf, så gemmes pdf’en nu på serveren, og alle kald til at få vist eller sendt Pdf’en, vil nu tage den gemte version. Under Debitor/Udskrifter/Fakturaer er der nu to menupunkter til at få vist fakturaen: ”Vis original faktura Pdf” og ”Vis Faktura”.

”Vis faktura” er det menupunkt, vi hele tiden har haft, som henter data fra serveren, og så danner pdf’en på klienten igen. Den vil dog ikke blive gemt, så hvis man nu f.eks. har rettet nogle informationer på fakturaen efter at den er sendt, må man bruge dette menupunkt, til at få dannet en ny pdf, og så sende den manuelt. Den nye bogføringslov foreskriver nemlig, at vi skal gemme den originale pdf-faktura, som er sendt til kunden.

e-faktura

Der er nu mulighed for at vedhæfte standarddokumenter som eks. salgs- og leveringsbetingelser. Derudover understøtter e-faktura nu kvitteringer og UNSPSC.

UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) er et internationalt klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser. Oversættelsen af UNSPSC version 19.0501 er blevet håndteret af GS1 Denmark på vegne af Digitaliseringsstyrelsen.

Andre nyheder

 • På ”Tilbud” side 2, kan man nu oprette en ”Kontakt” ligesom man kan i Salgsordre
 • Konverter tilbud til ordre kan nu hoppe til ordrelinjerne
 • Det er ikke længere muligt at slette eller ændre varenr. på en ordre-/indkøbslinje, der er leveret.

 

Indkøb og Lager

Indkøb – Afgifter

På afgifter har vi et nyt felt: ”Inkluder i kostpris”. Er det slået til, så vil afgiften på en indkøbslinje blive tillagt kostprisen for varen, og bogført på varetilgang.

Indkøbstillæg

Hvis der er flere indkøbstillæg på samme varenummer i opsætningen, bliver de nu bogført på hver sin konto. Før blev de slået sammen, og bogført på samme konto. På kreditor-faktura-linjen har vi desuden lavet et nyt felt ”Indkøbstillæg”, så man kan se, hvad der er lagt på af indkøbstillæg.

Fysiske bilag og købsfakturaer

Når der bogføres købsfakturaer kan der i prompten vælges, hvilket fysisk bilag fra indbakken, der skal knyttes til finansposteringerne.

Dette gør det nemmere at håndtere flere købsfakturaer i indbakken til samme indkøbsordre.

 

Lager og Logistik

Lager – Afgifter

Vi har fået en ny afgiftstype: ”Kun en linje (sum)”. Vælges denne type, så vil afgifter af denne type på flere varer, blive lagt sammen, og vist som en linje i bunden af fakturaen.

Lager – Fakturagebyr

I prislister-menuen har vi nu fået ”Fakturagebyr”. Det kan bruges til at tillægge fragt eller ekspeditionsgebyr i bunden af fakturaen. Det kan også bruges til at give rabat, hvis gebyret er negativt. Gebyret kan være afhængig af fakturabeløbet størrelse.

Man kan angive et varenummer, som så vil blive benyttet, og så behøver man ikke udfylde ”konto”, da den så benytter varenummeret opsætning.

Lager – Optællingsliste

Der er nu to typer af import i optællingslisten:

Den første, som er den der har været der hele tiden, er baseret på at man har haft eksporteret og lukket skærmbilledet og nu kommer tilbage, og vil importere hele billedet med sine ændringer.

Den anden, nye import er baseret på, at man kun indlæser ”Optalt” ind i skærmbilledet, som man står i. Den kommafil, som indlæses, skal så kun have felterne ”Varenummer” og ”Optalt”, og så afhængig af om man benytter Lagersted og Placering, så skal disse felter også findes i filen. Filens første linje skal have overskrifter for kolonnerne.

Ændre kostpris på tilgange

En efterberegning af kostpriserne ændrer kun på afgange fra lageret, mens tilgange har den pris, de har. Det kan være uheldigt hvis man har en kreditnota til en debitor. Nu kan man i Debitor/Udskrifter/fakturaer/fakturalinjer rette kostprisen på en kreditnotalinje. Ændrer man prisen så vil bogføringen også bliver ændret. Man kan også i Kreditor-fakturaer ændre kostprisen.

Varelagerstatus, lagersted og lokation

I varelagerstatus rapporten, kan man nu afgøre, om man vil se en varelagerstatus Per lagersted, Per  lokation.

Andre nyheder

 • GLN-nummer er nu tilføjet på ”Tidligere adresse”
 • Ny enhed på lager: ”Halvt år”
 • Nyt felt på lagerkortet. ”Disponibelt for reservationer”
 • Der er nu kommet ”På hold” i lagerkladden
 • Det er nu muligt at ændre kostpris på en lagerflytning
 • Indkøbsfakturaen har nu en reference til det fysiske bilag, som blev vedhæftet i indkøbsordren
 • E-mail-felter har nu fået 200 tegn, så de kan indeholde flere e-mails adskilt med semikolon
 • Den manuelle ”Posteringskonto” fra ordrelinjerne, er nu tilføjet på fakturalinjerne.

 

Projekt

Projekt – Budget

Vores plan er at man fra projekt-budgettet kan lave forkalkulationer, skrive tilbud og disponere til projektet.

Projekt – Varedisponering

Dette skærmbillede minder meget om genbestillingslisten i lageret. Her kan man trække varer til projektet, danne indkøbs- og produktionsordrer, og desuden følge om varerne til projektet, er kommet hjem.

Projekt – Forkalkulation

Der er lavet skærmbillede med en træstruktur, som er meget velegnet til opbygning af en forkalkulation til et projekt. Træstrukturen kan være uendelige dyb. I toppen af en node, opretter man en ”Overskrift”, og den vil så vise summen af alt det, der ligger under den. Man kan disable en node, og så vil alle linjer under den, også blive slået fra.

Projekt – Udskriv tilbud

Uniconta kan nu udskrive et tilbud fra budgetlinjerne.

Projektgrupper – Tilbagefør Igangværende arbejder

Når man under fakturering fører Igangværende arbejder tilbage, så kan man nu gøre det på et andet sæt konti, som udfyldes i projektgrupperne. Udfyldes de ikke, så er det, som det hele tiden har været.

Projektarter – Igangværende arbejder

Nu kan man opsætte konti for igangværende arbejder på arterne. Udfyldes de ikke, vil konti på projektgrupperne blive brugt.

Andre nyheder

 • Projekt har fået ”Prisliste”, så man ligesom på ordre, kan sætte en anden prisliste
 • Projekt har fået to andre felter: ”Oprette dato” og ”Kontakt”, som man kender fra Ordre
 • Tekst fra timeregistreringslinjen kopieres automatisk til feltet Formål i forbindelse med kørselsregistrering

 

Produktion

Færdigmeldte varer – Produktion oprettet

Kartoteket ”Færdigmeldte-varer” har nu fået feltet ”Produktion

oprettet”, så man kan se datoen for, hvornår produktionen blev oprettet.

Andre nyheder

 • Færdigmeldte varer har også fået felterne. ”Antal linjer”, ”Værdi”.
 • Produktionsordre har nu en ”Dato færdigmeldt” som sættes når man del-færdigmelder.
 
 
 

Generelt

Poster med ”Spærret” vises ikke i listen

Rigtig mange af vores stamdata har feltet ”Spærret”, og det har været et stort ønske, at man så ikke kan vælge poster, som er spærrede. Vi har nu gjort det sådan, at poster med markeringen ”Spærret”, ikke vises i listen, men man kan stadig indtaste deres nummer i inputfeltet. Man kan eksempelvis godt lave et tilbud til en spærret debitor, men kan ikke søge debitoren frem i listen og debitor-konto-input-feltet.

Brugerrettigheder på tabeller

I opsætningen af brugere på et firma, kan man nu styre adgangen helt ned på den enkelte tabel. Har man på en tabel valgt at oprette en specifik sikkerhed, så overstyres den generelle gruppeopsætning, som der er i oversigten.

Brugerrettigheder på funktioner

Uniconta’s server har rigtig mange funktioner, som kaldes fra klienten. Nu kan man spærre disse funktioner. Man kan eksempelvis sætte op at ”bogfør kladde” eller ”færdigmeld produktion”, ikke må kaldes af en bestemt bruger.

Brugerrettigheder på profil-niveau

Indtil version 89, har man på profilerne kun kunne sætte op hvilke skærmbilleder man har afgang til. Nu er profilerne udbygget med de samme muligheder, som man har på den enkelte bruger. Nu kan man opbygge profiler, der meget bedre bestemmer hvad en bruger kan.

Derefter tilknytter man så den enkelte bruger til en eller flere profiler. Profilerne indeholder også de nye brugerrettigheder på tabel- og funktionsniveau.

Filter i skærmbilleder

Hvis man har et aktivt server-filter (Tragten i menuen), så vises menuen med en anden farve. Har man gemt et layout med et serverfilter, og nu henter dette layout, så vises filteret i nu også i filtermenuen, og filtermenuen ændrer farve.

Filter – Plukke værdier

I vores server-filter er der en ikon, med en tragt for hver linje. Trykker man på denne tragt, vil Uniconta vise de udfald, som man kender fra ”Nålen” (som faktisk er en tragt) i overskrifterne over kolonnerne, og så kan man her vælge de værdier, som man vil filtrere på.

Filter i Standard layout

Indtil version 89 har Uniconta ikke gemt serverfilter i standardlayout, da brugerne altid glemte, at de havde gemt dette layout, ringede til supporten, fordi de ikke kunne se deres data mere. Nu har vi genindført at man kan gemme serverfilter i standardlayout, men det skal man slå til på sin bruger-profil.

Firmadokumenter

Der er nu lavet et menupunkt i firmamenuen til at gemme Firmadokumenter. Man opretter en mappe, og her kan man så gemme dokumenterne. Mapperne kunne være ”bestyrelsesreferater”, ”Erhvervs-og selskabsstyrelsen”, ”Aftaler” etc.

Det er en del af den nye bogføringslov, at denne type af dokumenter skal gemmes og tages back-up af. Med denne funktion kan brugerne i Uniconta gemme alt, som kræves af den nye bogføringslov. Der er også oprettet en ny linje i brugerrettigheder, som styrer om man må tilgå disse dokumenter.

DevExpress

Uniconta version 90 kører på samme DevExpress version 21.2.7 som Uniconta version 89.

API

Det er kommet to nye metoder på CrudAPI. Det er insert(), som taget en master og details. Så kan man f.eks. indsætte en ordre og ordrelinjer i et kald, hvor serveren så selv vil kalde SetMaster() på linjerne efter at Master er indsat.

”Dan faktura” vil nu returnere ”InvoiceGuid” således at man kan give en URL til fakturaen til kunden, som vi kender det fra vores kontoudtog.

Andre nyheder

 • Når en bruger, der har valgt Digital Bogføring til 99,00, opretter et firma, så vil det automatisk få ”Digitalt-bogholderi” slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra
 • Nye hurtig-taster. Da vi er løbet tør for ledige bogstaver, har vi nu taget Ctrl-1 til Ctrl-9 i brug.
 • Konvertering fra E-conomic indlæser nu stamdata tabellerne fra Projekt.
 • Turkey er ændret til Türkiye
 • Vi kan nu importere data fra revisorsystemet Focus-IT
 

Univisor

Det er nu blevet meget lettere for en revisor at oprette en slutbruger, og tilknytte et regnskab

På revisor-kartoteket, kan man tilknytte en forhandler, som vil blive stemplet på alle disse slutbrugere, som revisoren opretter.

Hvis du har brug for vejledning eller har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe til os på 70 200 142 eller sende os en mail på support@datacomfort.dk

SUPPORT