Supportaftale

Generelle vilkår for supportaftale 
 1. Supportaftale 
  DataComfort hjælper brugere med support og rådgivning til Uniconta. 

 2. Anvendelse 
  Følgende standardbetingelser for supportaftalen gælder for samarbejdet mellem Kundenavn og DataComfort medmindre andet er aftalt skriftligt. 

 3. Aftale 
  Den aftalte pris fremgår af supportaftalen. Antal brugere følger antal kontaktpersoner angivet i aftalen. 

  Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms. 

  Supportaftalen dækker for gældende antal supportklip per måned. 1 supportklip = 15 minutter. Supporthenvendelser beregnes per påbegyndt kvarter. Yderligere supportklip vil blive faktureret efter aftalens gældende takst, jf. vores prisliste. Supportklip bliver nulstillet hver måned og kan ikke overføres til næste måned. 

  Supportaftalen dækker alle relevante supportspørgsmål inden for brugersupport til det daglige brug og funktionaliteten af Uniconta. Supportaftalen dækker ikke ydelser fra seniorkonsulenter. 

  Supportaftalen dækker ikke support til eks. systemtilpasning, fejlrettelse, fejlfinding, undervisning, udvikling/programmering, specialtilretning, opsætning af printer samt 3. partsprodukter. Support hertil afregnes efter normal timetakst for konsulentassistance. 

  Kunden kan til enhver tid få afklaret af DataComfort, om henvendelsen eller problemstillingen er dækket af supportaftalen. Det er DataComfort, der afgør, hvad der gælder som værende supportspørgsmål. 

 4. Fakturering og betaling 
  Der faktureres forud for en periode på tre måneder. Betalingsbetingelser er netto 8 dage. 

 5. Varighed og opsigelse 
  Supportaftalen træder i kraft på dato for underskrift eller bekræftelse via mail, med mindre anden dato er aftalt. 

  Aftalen er uopsigelig i 12 måneder. Aftalen forlænges herefter automatisk med ny periode gældende for én måned ad gangen, med mindre den skriftligt er blevet opsagt. 

  Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel, som skal ske skriftligt til DataComfort. Aftalen ophører ved udløb af opsigelsesmåneden plus én måned. Eventuel forudbetalte beløb refunderes forholdsmæssigt. 

  Supportaftalen kan, ved misligholdelse fra Kundenavn, opsiges af DataComfort med et varsel på 30 dage. DataComfort kan til enhver tid opsige aftalen til periodens udløb. 

  Hvis DataComfort foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan Kundenavn opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. 

Har du spørgsmål eller har du brug for god vejledning?

Se vores kalender og book gratis møde.

SUPPORT