Udvidet Intrastat filformat i Uniconta

Support

Fra januar 2022 er der krav om et udvidet filformat når der skal rapporteres til Intrastat, og er du bruger af Uniconta, så ligger det udvidede filformat allerede i Uniconta.

Intrastat-oversigten i Uniconta bruges til at rapportere oplysninger om varehandel mellem EU-lande på månedsbasis. Intrastat-posteringerne indeholder bl.a. oplysninger om mængde, vægt og værdien af varebevægelserne. 

Ændringer til Intrastat 1. januar 2022

1. januar 2022 træder en ny EU-lovgivning i kraft. Den nye lovgivning betyder at en mindre del af de danske eksportører og en væsentlig andel af danske importører fritages for indberetning til Intrastat. Samtidig indføres der nye regler vedr. filformater der kan bruges til indrapporteringen og der tilføjes nye samt ændres på eksisterende transaktionsarter. 

Virksomheder der i 2021 har en årlig Intrastat eksport på under 10 mio. DKK fritages pr. 1/1 22 for indberetning til Intrastat. 
Virksomheder der i 2021 har en årlig Intrastat import på under 13 mio. DKK fritages  pr. 1/1 22 for indberetning til Intrastat. 

De virksomheder, der herefter skal indberette Intrastat-oplysninger, skal pr. 1. januar 2022 benytte et nyt filformat, der allerede nu ligger i Uniconta. Det nye format stiller krav til udfyldelse af oprindelsesland på varerne.

Hvis oprindelseslandet ikke kan bestemmes, eller ikke er udfyldt på de enkelte varer i varekartoteket i Uniconta, udfyldes feltet Oprindelsesland (ukendt) manuelt i Uniconta med enten EU-land eller Tredjeland i Intrastat-oversigten inden filen med intrastat-oplysninger dannes.

Ligeledes skal intrastat-bevægelserne pr. 1/1 22 indeholde varemodtagerens momsnummer ved Intrastat eksport. Sælges der varer til privat-personer i EU, skal der benyttes momsnummer: QV999999999999.

Du kan læse mere om Intrastatfunktionen i Uniconta på www.uniconta.com/da/unipedia/intrastat/

Ønsker du at læse mere om Intrastat ændringerne der træder i kraft fra januar 2022 kan du læse mere om eksport på www.dst.dk/intrastat-eksport og om import på www.dst.dk/intrastat-import

SUPPORT