Priser med mere end 2 decimaler

I Update 59 kan man nu arbejde med op til 5 decimaler på priserne. Det virker på lagerkortet, lagerkladden, lagerposteringerne og i ordre- og indkøbsmodulerne.

Vedhæft dokumenter som altid sendes med ved afsendelse af e-mail

I Debitor/Tilpasning/e-mail-opsætning, kan man nu vedhæfte dokumenter. Disse dokumenter vil så sendes med, når en e-mailopsætning benyttes. Dette kan bruge til alle dokumenttyper.

Hjemtagelsesomkostninger kan indgå i kostværdien for varen

På et indkøb kan man nu registrere hjemtagelsesomkostninger. Når fakturaen opdateres, vil omkostningerne blive fordelt proportionalt efter værdien på indkøbslinjerne. Hjemtagelsesomkostningerne vil indgå i varens kostværdi, og blive bogført sammen med varen.
Modkontoen for disse omkostninger sættes op i Kreditor/Tilpasning, hvor man kan oprette forskellige typer af hjemtagelsesomkostninger.

Funktionen slås til i Firma/vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra.

Funktionen hedder “Indkøbstillæg” under modulet “Indkøb”

Hjemtagelsesomkostninger kan påføres efter en fakturaopdatering

Har man opdateret sin indkøbsfaktura, og endnu ikke fået sine hjemtagelsesomkostninger, kan man registrere disse senere. Dette foregår under Kreditor/Rapporter/Fakturaer i dennes lokal menu.

Layout kan hente sammensatte felter

Layoutmenuen har fået et nyt menupunkt til at hente sammensatte felter, eller felter fra fremmede kartoteker, som det også hedder. Det er felter, som ikke findes i selve kartoteket som vises, men felter som eksisterer i referencekartotekerne.

Det kan f.eks. være på debitor-posteringerne. Der er der en reference til debitoren, og nu kan vi så hente alle debitorens felter ind, og få dem vist sammen med posteringerne. Vi har længe haft denne mulighed i både rapporter og i Dashboard for Windows.

Kontoudtog til debitorer

Kontoudtog til debitorer kan nu foretages for en gruppe. Man kan desuden vælge hvem, der skal sendes til, inden man trykker på ”send som e-mail”.

Fakturakonto på ordre/indkøb

Vi har længe haft fakturakonto på debitor og kreditor, som så vil blive benyttet ved en fakturaopdatering. Nu er feltet også kommet på ordre og indkøb, så det kan overstyres herfra. For at være bagudkompatibel, betyder det, at hvis feltet er efterladt blankt på ordren, vil Uniconta bruge, hvad der står på debitoren.

Måden helt undgå at der bruges en fakturakonto, hvis der står en på debitoren, er at indsætte kontoen for den debitor, som ordren er til, på ordrens fakturakonto – dvs. ”pege på sig selv”. Så vil Uniconta ikke se feltet som blankt, og derfor benytte denne konto. Da kontoen er den samme som ordren, så svarer det til slet ikke at have en fakturakonto.

Prisliste på ordre/indkøb

På debitor og kreditor kan vi angive en prisliste, som benyttes ved indtastning af ordre- og indkøbslinjer. Nu er feltet også kommet på ordre og indkøb, og vil derfor benyttes, hvis det er udfyldt. Er det blankt, så vil Uniconta, som hidtil, benytte hvad der står på debitor/kreditor.

Betalingsbetingelsen ”kontant”

Bruger man betalingsbetingelsen ”kontant”, så dannes der ingen posteringer på debitor/kreditor, da man jo ikke har et skyldigt beløb. Nu kan man dog på betalingsbetingelsen krydse af, om man vil have dannet 2 posteringer på debitor/kreditor. Så vil Uniconta danne en faktura- og en betalingspostering på samme bilag.

Øvrige nyheder

  • E-conomic import tager nu kassekladderne med
  • E-conomic import har nu også support for ”foranstillede 0’er på kontoen”
  • Nyt skærmbillede på varen til at se hvilke styklister, en vare indgår i
  • Følgeseddel og ordrebekræftelse kan nu udskrives fra Masseopdateringsbilledet
  • Indkøbsmodulet har fået sammenlæg indkøb på lige fod med hvad ordre har
  • Link til Unipedia i tool-baren.

Har du spørgsmål så giv os et kald.

SUPPORT