Frigivelse af Uniconta Projekt

I løbet af sommeren har vi arbejdet på at færdiggøre Uniconta Projekt. Vi er derfor glade for at kunne annoncere frigivelsen med Update 60.

Styring på det enkelte projekt

Vareforbrug, omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt.

Fuldt integreret

Fuld integreret med Økonomi, Debitor, Kreditor og Lager. F.eks. kan fakturering foretages fra debitormodulet. Der er mulighed for budget/forkalkulation på de enkelte projekter, der senere kan sammenholdes med realiserede tal. Herudover kan færdiggørelsesgrad estimeres.

Ved projektoprettelse kan der indtastes den enkelte kundes stamdata til projekthovedet. Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt, f.eks.andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv. Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet Hovedprojekt.

Oprettelse via skabeloner

Projekter kan oprettes via skabeloner, så der sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige oplysninger.

Overblik og styring

Der er mange muligheder for overblik og styring. De forskellige aktiviteter eller varetyper på et projekt, kan splittes op i et valgfrit antal arter. Disse arter kan igen samles i et antal sumarter, som også er valgfrie. Sumarterne og arterne danner basis for statistikken i projektkartoteket, hvor du løbende kan følge udviklingen i et projekt. Alt kan ligeledes ses i Uniconta Dashboard for Windows.

Fakturering

Fakturering sker som aconto fakturering på projektet eller via debitormodulets faktureringsrutiner. Som allerede kendt fra debitor, har Uniconta faktureringsmodulet faciliteter, der minder om tekstbehandling. Skriv linjer med og uden varenumre. Tekst kan være op til 1200 karakterer. Vælg om beløbet, der faktureres, skal være det foreslåede eller et indtastet beløb.

Registrering direkte eller fra Finanskladden

Registreringen sker direkte på projekter fra projektkladde eller fra Finanskladden. Projektposter kan dannes fra et ubegrænset antal forskellige projektkladder med individuelt layout pr. bruger.

Vareforbrug på projekter

Vareforbrug på projekter kan registreres direkte ved opdatering af købsfakturaer i Kreditor eller Indkøb, hvor der på varelinjerne kan angives projektnummer og projektart.

Let overførsel til Løn add-on løsninger

Alle timer registreres på lønarter, der giver mulighed for ekstern integration. Dermed kan timer, kørsel osv. let overføres til lønbehandling i en Uniconta Add-on løsning.

Direkte varetræk på Lager

Fuld integration mellem Projekt og Lager betyder, at varetræk sker med alle de faciliteter, der er i Uniconta lager. Det sikrer f.eks. at egne samlede varer, kan benyttes på projekter

Aktivering af Projekt

Projektmodulet vil først blive faktureret i forbindelse med fakturering for september måned. Så alle kunder, der ønsker at gå i gang, eller allerede benytter Uniconta Projekt, kan anvende det uden beregning i resten af august måned. Uniconta Projekt aktiveres under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.

Har du spørgsmål så giv os et kald.

SUPPORT