Hastighedsproblemer ved mange varenumre og ordrelinjer er løst

I Update 63 har vi har opdateret til Devexpress 17.1.6, som har løst hastighedsproblemer med mange linjer samt mange stamdata i felterne, som vises i en liste.

Efterberegn kostpriser har fået løst en regnefejl

I særlige tilfælde havde vi en fejl i efterberegn kostpriser på lager. Den er løst.

Svært at finde den rigtige vare

Det kan somme tider være svært at finde den rigtige vare, da man i listerne kun kan se varenummer og -navn. Det er nu opdateret så hvis man i et felt taster F6, hopper Uniconta til hovedkartoteket.
Normalt vil vi så vise varen fra ordrelinjen, men hvis feltet er tomt, så vil Uniconta i hovedkartoteket nu vise alle data. Så kan man finde den vare man ønsker, stille cursoren på varen og trykke “Shift”+”F6”. Så vil varenummeret blive overført til ordrelinjen.

Dimensionsafgrænsning i balancer

På dimensionerne er der nu kommet en ny afgrænsning ”Værdier”. Vælger man den, så kommer der kun tal med fra dimensioner, som er udfyldt.

Fysisk bilag på e-mail kan nu genkende ”søgeord”

Når man sender et fysisk bilag til indbakken via sin e-mail, kan man nu i brødteksten skrive ordene ”Faktura”, ”Dato”, ”Beløb” og ”Kreditor” efterfulgt af værdien. Så vil værdierne blive indsat i linjen med det fysiske bilag.

Labels opslag til rapporter

For et par versioner siden gjorde vi det muligt at benytte labels i rapportgeneratoren, som man slår op, og indsætter teksterne på kundens sprog. Nu er det kommet et menupunkt i værktøjsmenuen, hvor man kan se alle labels, og hvad de hedder på alle sprog.

Samlet liste med debitorer og emner i CRM

I CRM-modulet er der nu kommet et menupunkt, hvor man kan se alle debitorer og emner sammen. I næste version vil vi implementere alle lokalmenuerne fra de to kartoteker.

Har du spørgsmål så giv os et kald.

SUPPORT