Uniconta update uge 38 (2017)

Uniconta update uge 38 (2017)

Hastighedsproblemer ved mange varenumre og ordrelinjer er løst

I Update 63 har vi har opdateret til Devexpress 17.1.6, som har løst hastighedsproblemer med mange linjer samt mange stamdata i felterne, som vises i en liste.

Efterberegn kostpriser har fået løst en regnefejl

I særlige tilfælde havde vi en fejl i efterberegn kostpriser på lager. Den er løst.

Svært at finde den rigtige vare

Det kan somme tider være svært at finde den rigtige vare, da man i listerne kun kan se varenummer og -navn. Det er nu opdateret så hvis man i et felt taster F6, hopper Uniconta til hovedkartoteket.
Normalt vil vi så vise varen fra ordrelinjen, men hvis feltet er tomt, så vil Uniconta i hovedkartoteket nu vise alle data. Så kan man finde den vare man ønsker, stille cursoren på varen og trykke “Shift”+”F6”. Så vil varenummeret blive overført til ordrelinjen.

Dimensionsafgrænsning i balancer

På dimensionerne er der nu kommet en ny afgrænsning ”Værdier”. Vælger man den, så kommer der kun tal med fra dimensioner, som er udfyldt.

Fysisk bilag på e-mail kan nu genkende ”søgeord”

Når man sender et fysisk bilag til indbakken via sin e-mail, kan man nu i brødteksten skrive ordene ”Faktura”, ”Dato”, ”Beløb” og ”Kreditor” efterfulgt af værdien. Så vil værdierne blive indsat i linjen med det fysiske bilag.

Labels opslag til rapporter

For et par versioner siden gjorde vi det muligt at benytte labels i rapportgeneratoren, som man slår op, og indsætter teksterne på kundens sprog. Nu er det kommet et menupunkt i værktøjsmenuen, hvor man kan se alle labels, og hvad de hedder på alle sprog.

Samlet liste med debitorer og emner i CRM

I CRM-modulet er der nu kommet et menupunkt, hvor man kan se alle debitorer og emner sammen. I næste version vil vi implementere alle lokalmenuerne fra de to kartoteker.

Ring til os: 70 200 142

Har du spørgsmål så giv os et kald.

Jeg har siden 1998 beskæftiget mig med ERP og infrastruktur, inden for handel og produktionsvirksomheder. Jeg brænder for at skabe og implementere individuelle IT-løsninger til små og mellemstore virksomheder med fokus på at optimere processer og indtjening.
SUPPORT