Flere datakilder i rapporter

I Update 62 kan man nu vælge flere kartoteker i samme rapport i rapportgeneratoren. Dette gælder for de rapporter, hvor man selv kan vælge kartotekerne.

Styklister i flere niveauer

I lagerkladden kan man nu på en færdigmelding vælge ”alle niveauer”. Gør man det, og styklisten indeholder andre styklister, vil disse også blive færdigmeldt. Han man i lagerkladden udfoldet en stykliste, så skal man på den enkelte linje, som ”indgår i” færdigmeldingen, klikke af, at denne linje også skal færdigmeldes. Der er en anden tjekboks til dette.

Minus Debet/Kredit

Hvis man i kassekladden skriver et minusbeløb i debet- eller kreditkolonnen, vil det blive gemt som et negativt beløb i kolonnen. Det nye her er, at man i firmakartoteket kan slå dette fra, så det ikke er tilladt. Så vil et minusbeløb i kredit, i stedet blive indsat som et (positivt) beløb i debet.

Intrastat – tarifnummer og oprindelsesland på varegruppen

I forbindelse med Intrastat, som kom i Update 61, har vi nu indsat to nye felter på varegruppen: tarifnummer og oprindelsesland. Disse to felter findes også på lagerkortet. Hvis felterne på lagerkortet ikke er udfyldt, så vil de blive hentet fra varegruppen.
Filformatet ligger i øjeblikket til verificering hos Danmark Statistik.

Grønlandsk CVR-nummer

I Update 62 understøtter Uniconta nu også grønlandske CVR-numre. Udfylder man CVR-feltet i debitor, kreditor eller emner, laver Uniconta et opslag direkte i det grønlandske CVR-register, og udfylder automatisk med navn og adresse.

Har du spørgsmål så giv os et kald.

SUPPORT